Burn-out 

                                                        Behandeling in 3 stappen.

Het zijn vaak de doorzetters, de harde werkers, die uiteindelijk vastlopen en burn-out raken. Een burn-out ontstaat niet plotseling, maar geleidelijk. In een vroeg stadium zijn er vaak al signalen. Iemand is zowel voor als na zijn werk moe, heeft geen zin om te gaan werken, is vergeetachtig, prikkelbaar en kan zich slecht concentreren. Vaak heeft de partner al een keer de opmerking gemaakt dat iemand alleen nog maar met zijn werk bezig is. Deze vroege signalen worden veelal genegeerd en iemand blijft op de oude voet verder gaan, tot het moment dat er wel gestopt moet worden, omdat het echt niet meer gaat. Dat is het moment dat iemand daadwerkelijk uitgeput is en dan spreken we van een burn-out. 

De meest voorkomende klachten bij een burn-out zijn lichamelijke uitputting, niet meer op kunnen laden, concentratie- en geheugenklachten, gevoelens van incompetentie en kwaadheid, gevoel van falen, slaapproblemen, piekeren, gespannen zijn en nergens meer toe kunnen komen. Daarnaast zijn er ook pijnklachten zoals hoofdpijn, maagpijn en/of spierpijn. Mensen met een burn-out wachten vaak pas tot dit moment met het vragen om hulp, vaak is er een gevoel van schaamte en falen. 

Behandeling van burn-out met Wandelogie Burn-out blijkt goed te behandelen met wandelingen tegelijkertijd in combinatie met cognitief gedragstherapeutische interventies. Een behandeling bestaat doorgaans uit verschillende fasen. In de eerste fase van de wandelogie is klachtenreductie het doel. De conditie verbetert en lichamelijke klachten nemen af. De andere twee fasen bestaan uit het aanleren van vaardigheden en het onderzoeken van disfunctionele gedachten die de symptomen in stand houden. Deze fasen worden in willekeurige volgorde doorlopen. 

Bij het aanleren van vaardigheden kunt u denken aan het vergroten van assertiviteit, verbeteren van timemanagement of verbeteren van conflicthantering. De disfunctionele gedachten hebben vaak betrekking op de gedachten die men heeft over de eigen rol als werkgever, werknemer, collega's of over de organisatie. Deze gedachten zijn disfunctioneel, wanneer het leidt tot niet-helpend gedrag en de symptomen in stand houdt. Behandeling betekent dus ook dat je bereid bent om de eigen gedachten en gedrag te onderzoeken en waar nodig te veranderen. Daarnaast komt het voor dat mensen na behandeling kiezen voor verandering van functie of werkplek. 

De behandeling van burn-out richt zich op 3 stappen namelijk wandelingen in de natuur waarbij natuurbeleving en beweging een gunstig effect hebben op de hartcoherentie (lichamelijke component), het versterken van vaardigheden waarmee gecompenseerd kan worden voor de symptomen (gedragscomponent) en het onderzoeken van interne belemmerende factoren die de symptomen in stand houden (gedachten component). Dit laatste gebeurt door middel van cognitieve wandelogie waarin geleerd wordt om meer bewust te worden van de eigen, vaak negatieve, automatische gedachten die bepaalde klachten in stand houden. Het werken aan deze componenten heeft als doel dat men vaardigheden aanleert waardoor men beter met de klachten kan omgaan en hierdoor ook het zelfvertrouwen toe zal nemen. Zoals uit de informatie bij "oorzaken" al blijkt kunnen er verschillende factoren een rol spelen bij het ontstaan van een burn-out, zowel persoonlijke factoren als meer werk gerelateerd. 

In de behandeling zal er dan ook specifiek worden gekeken welke factoren er toe hebben geleid dat de klachten zijn ontstaan en zal de wandelogie aanpak hier verder op worden afgestemd in 100.000 stappen. 

Desgewenst wil ik graag een toelichting geven, stel hier je vraag.