Gezonde leefstijl en geluk hangen samen.

Studie naar de invloed van de Coronamaatregelen op Leefstijl, Werk en Welzijn [Wonders]

Veranderingen in leefstijl

 • Mensen bewegen minder dan normaal.
 • Mensen slapen minder goed dan normaal.
 • Mensen eten ongezonder dan normaal.
 • Mensen vertonen meer sedentair gedrag dan normaal.
 • Mensen ontspannen iets minder dan normaal.

Veranderingen in werk en welzijn

 • Meer vermoeidheid door video calls.
 • Groter gevoel van autonomie (niet voor ouders).
 • Minder loskoppelen van werk.
 • Meer vervaging van de grenzen tussen werk en privé.
 • Meer onderbrekingen en afleidingen gedurende het werk.
 • Minder werkplezier en bevlogenheid.
 • Minder sociale verbinding op het werk.

Conclusies

 • Gezonde leefstijl en geluk hangen samen.
 • Vervaging van de grenzen tussen werk en privé is emotioneel uitputtend en leidt tot een minder gezonde leefstijl.
 • Gezonde leefstijl helpt om te gaan met de gevolgen van vervaging van de grenzen tussen werk en privé.

Aanbevelingen

Voor degenen die vervaging van de grenzen tussen werk en privé ervaren, is het juist belangrijk om goed te slapen en regelmatig te bewegen. Vooral gezond te eten!

                                                   Download het e-book