Wandeltherapie helpt uw klant een stap vooruit..

          Verwijzing naar Wandelogie

Vul hieronder informatie in van uw cliënt. Waarna we contact op kunnen nemen om een afspraak te plannen met uw cliënt. Tevens zullen we onze werkwijze bespreken met uw cliënt. 

Heeft u nog vragen laat het ons weten. Wij zijn u graag van dienst! 

* Ook huisbezoek/bedrijfsconsult mogelijk

Veel patiënten kloppen bij de huisarts aan met klachten van psychosociale aard. Naar schatting 50% van de patiënten heeft psychosociale problemen. In 2017 deed de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving dan ook een dringende oproep: herken, diagnosticeer en behandel de sociaal maatschappelijke problemen als zodanig.


Dit handboek laat zien waarom de methode Welzijn op Recept essentieel is om de beste zorg te leveren. Bovendien biedt het handvatten om er meteen mee aan de slag te gaan. Het is geschreven voor alle professionals in de eerstelijnszorg en het welzijnswerk, en van de gemeente of de zorgverzekeraar. Het boekje geeft een realistische kijk op het welzijnsrecept en bevat allerlei handreikingen die bij de samenwerking en de doorontwikkeling zeer behulpzaam zijn. Met deze publicatie willen we alle samenwerkingspartners aanmoedigen om mee te bouwen aan de versterking en verrijking van Welzijn op Recept.