Verzuimoorzaken

Het is goed te weten wat je klachten zijn en hoe ermee om te gaan. Een begeleidingsplan opstellen is een volgende stap. In veel gevallen is de diagnose al gesteld door de huisarts of bedrijfsarts voor de verwijzing naar Wandelogie.

Overspanning 

De volgende 4 criteria zijn vereist.

 • Spanningsklachten; minstens 3 van de volgende klachten:

  • moeheid

  • gestoorde, onrustige slaap

  • prikkelbaarheid

  • niet tegen drukte/lawaai kunnen

  • labiliteit

  • piekeren

  • gejaagd gevoel

  • concentratieproblemen/vergeetachtigheid

 • Controleverlies

  • Gevoelens van controleverlies en/of machteloosheid treden op als reactie op het niet meer kunnen hanteren van stressoren in het dagelijks functioneren.

  • De stresshantering schiet tekort; de persoon heeft het gevoel de grip te verliezen.

 • Disfunctioneren

  • Er bestaan significante beperkingen in het beroepsmatig en/of sociaal functioneren.

 • De spanningsklachten, het controleverlies en het disfunctioneren zijn niet uitsluitend het directe gevolg van een psychiatrische stoornis

Burn-out

 • Dit is een bijzondere, ernstige vorm van overspanning waarbij voldaan is aan de volgende 3 criteria:

  • er is sprake van overspanning

  • de klachten zijn > 6 maanden geleden begonnen, waarbij beperkingen in het functioneren korter aanwezig kunnen zijn

  • gevoelens van moeheid en uitputting staan sterk op de voorgrond (zie Details)

 • Burn-out verschilt van overspanning door:

  • een langere klachtenduur

  • meer op de voorgrond staan van mentale moeheid (verminderde werkgeheugencapaciteit en volgehouden aandacht)

  • het ervaren van uitputting

 • Het onderscheid maken tussen ''burn-out'' en ''overspanning'' heeft nut voor het verloop en het herstelplan.

 • Een burn-out hoeft niet noodzakelijk werk-gerelateerd te zijn.

Kernboodschap

 • Overspanning en burn-out zijn het gevolg van overbelasting door een of meer stressoren waarbij de stresshantering (coping) onvoldoende toereikend is.

 • Het beloop is in te delen in een crisisfase, een probleem- en oplossingsfase en een toepassingsfase.

 • In de crisisfase kan een beperkte periode van rust zinvol zijn; vermijd uitval en verzuim van langere duur.

 • De initiële behandeling bestaat altijd uit voorlichting en het stimuleren van de patiënt tot het aannemen van een actieve, probleemoplossende houding en het aanbrengen van dag structuur.

Beloop

 • Het beloop is in te delen in een crisisfase, een probleem- en oplossingsfase en een toepassingsfase.

 • In de crisisfase is de patiënt zodanig ontregeld dat hij niet meer goed kan functioneren en het zaak is tot rust te komen. Deze fase duurt normaliter enkele weken.

 • Daarna volgt de probleem- en oplossingsfase, waarin de patiënt kan werken aan het in kaart brengen van de problemen en het bedenken en bespreken van oplossingen.

 • Ten slotte volgt de toepassingsfase, waarin de patiënt de oplossingen in de praktijk uitprobeert en toepast.

Mentaal verzuim [is anders als psychisch verzuim].

Mentale afwezigheid of mentaal verzuim is een fenomeen waarbij de werknemer wel op het werk aanwezig is, maar niet met zijn hoofd bij het werk is. Men verzaakt taken, verantwoordelijkheden en afspraken en de betrokkenheid neemt af.
Psychisch verzuim is een vorm van verzuim. Een medewerker is dan niet in staat om te werken vanwege psychische klachten en zit daarmee thuis. 

Heb je een vraag stel die dan gerust met het formulier in te dienen. Je krijgt altijd op korte termijn mijn antwoord.

Mary O. 13:04 Via Linkedin schrijft ze me:

Hallo Thomas, Ik ben inmiddels weer hersteld en aan het werk. Ik werk nu op een andere manier dan voorheen en ben alert op mijn valkuilen. Af en toe trap ik er weer in maar dan herken en herpak ik. Ik heb je aanbevolen bij mn collega's van de IC-afdeling.

3 Onderzoek gegevens 2020