De natuur helpt bij je herstel... Wandelogie werkt hier aan mee!

Natuur + Wandelogie beste stap naar herstel... 

Wandelogie wil zeggen dat we al wandelend in de natuur [kan ook in jouw omgeving via duo-audiogesprekken met je iphone] een vertrouwd gesprek hebben. In plaats van in een gebouw te zijn ga je wandelen met een ''Wandeloog'' in een natuurgebied.

Het blijkt dat coaching in de natuur heel prettige en ontspannend werkt. Oplossingen worden vaak eerder gevonden en gerealiseerd. Wandelen in de natuur werkt volgens onderzoek bovendien geest verruimend en creativiteit bevorderend.

Wie is Thomas  en hoe kan ik een afspraak maken voor een Wandelogie traject?

Wandelogie werkt in elk bos....via duo-audiogesprekken

Bel/app gerust voor een afspraak - +31 653528138 -  Waar je ook bent!.
Bel/app gerust voor een afspraak - +31 653528138 - Waar je ook bent!.

Waar je ook bent...en wandelt 

Mijn manier van coachen is uniek in Nederland. Want als je niet naar Dorst kan komen wandel ik toch met je mee in de natuur maar dan via duo-audiogesprek met je iphone. En omdat deze wandelgesprekken telefonisch zijn, maakt het niet uit waar je woont en werkt. Bij mij  dus geen eindeloze sessies in een kantoor, maar sparren terwijl je wandelt in het groen. Op een moment dat het jou goed uitkomt. Tijdens je lunchpauze bijvoorbeeld.

Een duo-audio wandelsessie in de natuur is eigenlijk heel relax. Je kan rustig nadenken en wat besproken wordt meteen rustig op je in laten werken. Je kan bovendien je eigen wandelroute bepalen en het is goed om af en toe er even bij te gaan zitten op een boomstam of een bankje in het bos. 

Maar als je kan ben je van harte welkom in de bossen bij Dorst om face to face het gesprek te hebben. 

Wat kost het?

De intake/kennismaking per telefoon of mailcontact naar keuze is gratis. Gemiddeld zijn er 5 sessies nodig om tot een goede oplossing te komen, soms minder, soms meer. Wandelogie-sessie tarief van ongeveer een 50-75 minuten is €.70,= 

Waarvoor kan ik bij Wandelogie terecht? 

Met Thomas kun je praten over alles waar je mee zit of waar je aan wilt werken. Denk aan onderwerpen als: mentaal verzuim, [werk]stress, burn-out, werkdruk, de samenwerking met collega's, leidinggeven, ondernemerschap,  werk-privé balans, relatie problemen thuis, thuiswerken of persoonlijke vragen waar je wakker van ligt. 

Wandelogie helpt je weer een stap vooruit en geeft je perspectief. Helpt je werkverzuim te voorkomen of bij mentaal verzuim weer zo snel mogelijk aan de slag te kunnen.

Evaluatie vanuit het wetenschappelijk onderzoek naar wandelend coachen. 

Na afloop van het coachprogramma, is aan de deelnemers gevraagd hoe ze terugkijken op de wandelcoaching. Gevraagd werd om in eigen woorden een korte omschrijving te geven van hun ervaringen. De natuurlijke omgeving en het buiten wandelen werden door ruim een derde van de deelnemers (35%) spontaan genoemd als een positief aspect van de coaching. Geen enkele deelnemer maakte een negatieve opmerking over de natuurlijke omgeving. Hieronder volgt een overzicht van de opmerkingen over de natuurlijke omgeving: 

"Het is prettig om buiten terwijl je in beweging bent, wandelend, ook te praten over je leven of wie je bent en wat je wilt... in vrijheid en zonder beperkingen...." 

"Het natuurelement is een grote katalysator tijdens de wandelingen. Het schept een veilige, neutrale omgeving. Het inspireert, brengt je dichter bij je gevoel." 

"De natuur geeft rust, relativeert en inspireert. De natuur is zoals het is, en dat probeer ik meer toe te passen op mezelf. Ik ben zoals ik ben, en met die bron ga ik het doen en kan ik het doen, en ook: WIL ik het doen."

"Zinvol, buiten zijn was fijn, spiegelende gesprekspartner, heb meer compassie en vertrouwen gekregen."

"Gesprekken waren prettig en constructief, de omgeving (natuur) vond ik rustgevend en prachtig."

"Wandelcoaching in de natuur was een voorrecht, als volwassenen spelen we ook liever buiten dan binnen."

"Wandelen in de natuur helpt om goede gesprekken te hebben en me beter te laten voelen." 

Cijfers

Tijdens de tweede nameting is aan deelnemers gevraagd om het wandelcoach programma te beoordelen op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 9 (uitmuntend). Zes deelnemers (30%) gaven een 7 (goed), 12 deelnemers (60%) gaven een 8 (zeer goed), 2 deelnemers gaven een 9 (uitmuntend). Geen enkele deelnemer gaf een negatieve beoordeling. 

Werkzame factoren 

Deelnemers kregen vijf factoren voorgelegd die bij kunnen dragen aan het succes van het wandelcoachprogramma, waaronder "wandelen in natuurlijke omgeving". Gevraagd werd om voor elke factor in procenten aan te geven hoe belangrijk deze is voor de wandelcoaching (waarbij het totaal op moest tellen tot 100%). 

Hieronder een overzicht van de antwoorden op deze vraag. De vijf werkzame factoren werden ongeveer even belangrijk gevonden. De bijdrage van wandelen in een natuurlijke omgeving werd geschat op 18%, bijdragen van de andere vier factoren varieerden tussen de 17% en 23%. 

Wandelen in de natuurlijke omgeving levert volgens de deelnemers dus een substantiële bijdrage aan het succes van de coaching die evenredig is met de bijdrage van erkende succesfactoren van coaching, zoals de relatie tussen coach en cliënt, en de professionaliteit en deskundigheid van de coach.  

Het wandelcoaching onderzoek wijst uit ''wandelcoaching is meetbaar effectief'' 

(waarbij het totaal van de 5 factoren op moest tellen tot 100%). Het volledige onderzoeksrapport van 2016 is beschikbaar.

Onderzoeksvragen

De belangrijkste onderzoeksvragen waren:

1. Leidt wandelcoaching - in vergelijking met een passieve controlegroep - tot meetbare positieve veranderingen in de (werk)stress, het welbevinden en de gezondheid van de deelnemers?

2. Ervaren de deelnemers aan de wandelcoaching een meerwaarde van de natuurlijke omgeving, en zo ja, waaruit bestaat deze meerwaarde?

Resultaten

De resultaten laten zien dat deelnemers aan de wandelcoaching, in vergelijking met de controlegroep, tijdens de nametingen minder symptomen van burn-out, minder psychische en lichamelijke stressklachten, minder problemen met concentratie en aandacht, en minder problemen met sociaal functioneren rapporteerden. Ook rapporteerden de deelnemers aan de wandelcoaching tijdens de nametingen meer werkplezier, bevlogenheid op het werk, hoop, zelfwaardering, en mindfulness, en tevredenheid met hun leven dan de deelnemers aan de controlegroep. 

Er kan dus worden geconcludeerd dat wandelcoaching aantoonbare significante positieve effecten heeft op (werk)stress, welzijn en gezondheid.

Agnes van den Berg
Agnes van den Berg

Dank aan Prof. dr. Agnes van den Berg, omgevingspsycholoog en hoogleraar Natuurbeleving. Zij deed het wetenschappelijk onderzoek naar wandelcoaching en de effecten ervan. 

"De natuur is meer is dan een beleving, want het is van belang voor onze gezondheid. Zo helpt wandelen in de natuur om minder snel last te krijgen van een burn-out, concentratieproblemen of stress.''  Wandelogie kan je hierbij helpen problemen op te lossen.

zorg voor een gezonde balans
zorg voor een gezonde balans

Werken is een groot en belangrijk onderdeel in ons leven. 

Als u gemotiveerd en met plezier werkt, haalt u energie uit uw werk. Moeten er op uw werk te veel dingen in te korte tijd gebeuren? Ervaart u een onaangename werksfeer? Krijgt u een te hoge of juist onduidelijke verantwoordelijkheid opgelegd? 

Hebt u nog tijd om een overzicht te maken van uw werkzaamheden, of ontbreekt zelfs daarvoor de tijd? Dit zorgt voor druk en stress die u niet op het werk kunt houden. 

U neemt de druk en stress van het werk mee naar huis en u kunt hier in de avond, en zelfs 's nachts, nog uren over door piekeren. Dit zorgt ervoor dat u onvoldoende rust krijgt, de balans tussen werk en privé wordt verstoord en dat u langzaam opgebrand raakt. Zo glijdt u langzaam in een burn-out.

Wandelogie helpt om het te voorkomen ervan en als het helaas al zover is bij je bij herstel.